Общи условия (Общи условия за ползване на ресурсите на www.teenzona.com) Настоящите общи условия определят взаимоотношенията м/у Internet сайта www.teenzona.com, който по-долу за краткост е наричан TeenZona.com и потребителите на www.teenzona.com, които по-долу за краткост са наречени ПОТРЕБИТЕЛИ или индивидуално ПОТРЕБИТЕЛ. ПОТРЕБИТЕЛ - всяко физическо лице, което използва предоставените от TeenZona.com услуги, в това число нерегистрирано и/или регистрирано лице чрез уникално потребителско име и парола в TeenZona.com. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с Общите условия чрез попълване на регистрационен формуляр с уникално потребителско име и парола в TeenZona.com и маркира "Потвърждавам, че съм прочел/а и съм съгласен/на с Общите условия на TeenZona.com" или използва предоставените услуги със свободен общ достъп от страна на TeenZona.com. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че е навършил 14 годишна възраст и че данните които предоставя в TeenZona.com са неговите лични и са с вярна, точна и пълна информация. Той се задължава, че ако настъпят промени в данните ще ги поднови. При некоректна данни ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи лична отговорност. Чрез регистрационен формуляр TeenZona.com събира както професионална информация (като пол, възраст, очи, коса и др.), така и неперсонална (като браузърът който използвате, IP адрес, URL и др.) Тази информация се използва, за да може TeenZona.com да предостави всички услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Част от информацията се публикува в профила на ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който е съгласен с това, като няма да бъдат публикувани точни адреси, телефони, e-mail-и и ЕГН. TeenZona.com има право да събира, обработва, публикува и съхранява демографска информация от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за целите на рекламата. TeenZona.com запазва правото си да променя частично или изцяло изпратената от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация. ТeenZona.com може да редактира, коригира, променя частично или изцяло изпратените материали и информация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както си запазва правото да и да не ги публикува без да предупреждава или без да посочва причините за това действие. TeenZona.com не носи отговорност за услугите и тяхното функциониране. TeenZona.com може по всяко време да прави промени по дизайна, както да добавя и/или прекратява(спира) услуги без предупреждение. TeenZona.com не носи отговорност за щети, възникнали поради невъзможност да се използва част или цялата система, независимо от причината за това. TeenZona.com има право да прекрати изцяло или частично достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до услугите на TeenZona.com без да посочва причини и без предизвестие. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че няма да използва TeenZona.com за всякакъв вид нелегална или незаконна дейност, няма да разпространява материали с незаконен, обиден, лъжлив, сексуално ориентиран, вулгарен, расово ориентиран, агресивен или друг вид, който по някакъв начин извършва посегателство към интелектуална и не само собственост на трети лица. TeenZona.com не носи отговорност и не подкрепя настоящите и бъдещи действията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. TeenZona.com има право да разпространява рекламни съобщения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез Internet страницата на TeenZona.com, e-mail, ICQ и пощенски адрес. TeenZona.com не поема никаква отговорност относно съдържанието на рекламите, които показва или изпраща на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ независимо от тяхната форма. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да използва TeenZona.com за разпространението на всякакъв вид комерсиални материали, освен в случаите на изричното съгласие от страна на TeenZona.com. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не изпраща снимки, които са: - с порнографско съдържание или сексуална насоченост; - на чужди лица; - с чуждо авторско право; - на известни личности; - общи снимки; - на домашни любимци; - рисунки; - плакати; - които са твърде неясни; - на които са изобразени всякакъв вид оръжия; - които демонстрират употребата на алкохол, цигари и/или всякакъв вид наркотични средства; Никаква част от този уеб сайт не може да бъде репродуцирана, възпроизвеждана, копирана или записана по какъвто и да е начин, освен с изричното писмено разрешение на собственика. TeenZona.com запазва правото си да променя условията за членство и регистрация по всяко време и място. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва лично да следи за евентуални промени по настоящите общи условия. '); #Нарежда дясна колона require_once ("menu.php"); #Нарежда дясна колона require_once ("right_column.php"); $right_column = banner(1); #End of нарежда дясна колона require_once ("config/left.php"); ?>