Ленд-арт инсталацията “Домино” ще „превърне“ бордюрите на паркова алея в Западен парк в блокчета домино. Циментовите блокчета ще се изпръскат с черен и бял спрей в съответните фигури на играта. В непосредствена близост до „домино-алеята“ ще са разпръснати значителен брой допълнителни блокчета, които биха могли да бъдат редени от желаещи зрители и минувачи, така че играта да продължава.  Проектът е част от програмата на Фестивала за публично изкуство в Западен парк, който се организира от Фондация Кредо Бонум и Столична община и може да бъде видян в периода 17-23 юни, всеки ден от 9.00 до 21.00 часа.

Автор на идеята е Огняна Серафимова от гр. Варна. През 2007г. завършва Националната художествена академия, специалност Сценография, а през 2009г. магистратура Сценография за куклен театър. Сценограф е на свободна практика в сферата на драматичния, танцов и куклен театър.

Пълната програма на фестивала може да бъде намерена в уеб сайта на събитието: www.zapadenparkfest.bg

Инициативата е част от проект: „Фестивали за изкуство в публичното пространство: SOFIA CONTEMPORARY и Фестивал на открито в Западен парк”, по договор BG161PO001/1.1-10/2010 със Столична община, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Фестивалът „Западен парк” подкрепя кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска културна столица.

Teenzona_team
19 Юни 2013 г.