Много, дори в часовете.
(34 гласа / 48.57 %)
 
Понякога.
(23 гласа / 32.86 %)
 
Никога, там не е позволено.
(7 гласа / 10 %)
 
Само в междучасията.
(6 гласа / 8.57 %)

Maya
(анкетата е приключила)