Пословици, поговорки, изрази...
 
Ако няма мозък в младица, не го търси в бяла брадица.
С умния човек камъни носи, а с безумния другар не бивай!
Чавка му изпила ума.
Не ще Ненчо пушка.
Противника си не го смятай за овца, а за вълк.
Като лъже и сам си вяра хваща.
Кьорфишек.
Сляпа кокошка, като прогледа, иска да се качи и на петела.
На пестил го направи.
Ще си издерат очите.
 
Това е за днес! Утре пак влез!