Пословици, поговорки, изрази...
 
Дорде е Стара планина, пред турци глава не скланям.
Всяка глава свой ум носи.
Ум и разум с пари се не купуват.
Ръце, дето обичат да похващат, нигде нямат място.
Виж му ума, па му скрой кюляфа.
Прокопсал като лисица в капан.
Неволята ум дава на човека.
Той и стара попадия излъгва.
Цигански кон от тъпан не се бои.
Ако ми е брат, не ми е ортак на кесията!
 
Това е за днес! Утре пак влез!