Пословици, поговорки, изрази...
 
Видял малко масло, чини му се — мандра е.
Сякаш от гората е дошъл.
По-добре с мъдрия да плачеш, а не с лудия да се смееш.
Подир хайдутин в гора не ходи.
Махни на коня самара, ще му видиш раната.
Кога градина се копала, баба се ресала.
С теб яде и пие, а зад гърба ти гроб копае.
Шие, пори и плаче.
Проби си път.
Не казвай никога: аз съм.
 
Това е за днес! Утре пак влез!