Пословици, поговорки, изрази...
 
Мъгла го влече по зелено усое.
Дом и челяд да не види.
Повече вярвай на очите си, а не на ушите си.
Зарекъл се поп да не реже големи порязаници.
Врял е и в малко, и в голямо гърне.
На плъховете е мъчно, дорде един от тях направи дупка; после всички се провират през нея.
Кой си е загубил срама, та ти да го найдеш!
Перчи се като селски чорбаджия.
Приятел в нужда се познава, а не на сватба.
Добрата овца малко блее, много мляко дава.
 
Това е за днес! Утре пак влез!