Пословици, поговорки, изрази...
 
Не подвива крак.
Без да пати, човек не може да се научи.
Вода не му дава да пие.
Когато няма риба и ракът е риба.
Отваряй си очите на четири!
Вържи попа, да е мирно селото.
Който не мисли от днес какво ще прави утре, нему нито домът, нито домакинството му са за света.
Прави си устата като габровец за бой.
Сиромасите си горят свещите, за да броят на болярите парите.
Срамно парче.
 
Това е за днес! Утре пак влез!