Пословици, поговорки, изрази...
 
Лошото иде с колата, а се отнема с иглата.
Комуто е стрелата в реброто, него и боли.
От който се много кръсти, пази се!
Ахо-ихо гладно ляга.
Не учи стареца как се пасат кози.
Душа човек.
От един удар дървото не пада.
Кръстен, ама немиросан.
Ако пуснеш петела под одъра, ще се качи на одъра; ако го оставиш на одъра, ще се качи на главата ти.
Вземете всички по цяло, а на мен дайте по половина.
 
Това е за днес! Утре пак влез!