Пословици, поговорки, изрази...
 
От работа тежко, без работа по-тежко.
Мокрите гащи ядат риба, а сухите ядат пиперки.
Камък да ти стои на глава.
Прави си устата като габровец за бой.
Неговата добрина като лампа по пладне.
На плъховете е мъчно, дорде един от тях направи дупка; после всички се провират през нея.
Не гледай кой съм бил, а кой съм сега.
Досаден като муха.
Друго казват вечер, друго правят сутрин.
За пара човек, за грош му главата, за пет — калпакът.
 
Това е за днес! Утре пак влез!