Пословици, поговорки, изрази...
 
Комшийската котка накусила млякото, а нашата се облизва.
Който носи товара, той му знае тежестта.
Закърпи положението си.
Плесенясала бъчва виното хаби.
Хубава попара му надроби.
Не прави другиму това, което не искаш на себе си.
Яж, каквото ти се яде, носи, каквото носят.
Ори, мели, яж е вашата работа — рекъл един циганин на един орач, а нашата работа е много по-мъчна: ходи, тропай, проси, носи, печи, вари, па чак тогава яж...
Попът ял благо, селото криво.
Капка на камъка трап изкопава.
 
Това е за днес! Утре пак влез!