Пословици, поговорки, изрази...
 
Ако те видят — шега, ако те не видят — в торба.
Пладнешки разбойник.
Ако ти е съдията длъжник, господ да ти е на помощ!
Била на хорото, не видяла гайдата.
Озъбил се като умрял кон.
С един куршум — два заека.
Ако ти рекох: побий го, не ти рекох: добий го!
За работа — дете, а за самун — мъж.
Магаре от тимар не проумява.
Развали трапеза.
 
Това е за днес! Утре пак влез!