Пословици, поговорки, изрази...
 
Доброто без зло не се отличава.
Ти работи, аз ще ти помагам — рекъл господ.
Бръснарят ще бръсне и здраво, и келяво.
Зарад босилека поливат и щира.
Баба ако лъже, диря не лъже!
Нека си чука главата.
Лют оцет, бъднето си съсипва.
Виси му на врата.
Зла година плаче за роднина, а неволя — за приятел.
Вирнал глава, не види де стъпва.
 
Това е за днес! Утре пак влез!