Пословици, поговорки, изрази...
 
Всяка мъка не е до века.
Нехванат крадец от царя по-голям.
В Цариград живял, царя не видял.
То ми е като кост на гърлото.
Излъжи го, да ти вярва.
Две змии на едно слънце се пекат, па и двете си не вярват.
Ако ти отърва.
Зяпа, дано му паднат печени врабчета отгоре.
Който връща зло за зло, не го смятай за човек.
Посред нощ да съмне, посред нощ ставам!
 
Това е за днес! Утре пак влез!