Пословици, поговорки, изрази...
 
Чума от чума бои ли се?
Дала баба пара да се хване на хорото, дала две да се пусне, ама не я пущат.
Всяко дърво си има червей да го яде.
Отвориха му се очите като на кукумявка денем.
Аз мижа и продавам, ти си очите отваряй.
Дръж се за дъб, а не за шипка.
Ревало едно магаре! Кой го слуша!
Слободия ги е надула.
Какво го усукваш?
Кой си е загубил срама, та ти да го найдеш!
 
Това е за днес! Утре пак влез!