Пословици, поговорки, изрази...
 
Всеки се пържи в собственото си масло.
Можеш ли сам да изпечеш кокошка, недей пита другиго.
Старият вол бият, да се учи младият.
Всичко, което хвърчи не се яде.
Който лятос пладнува, той зимъс гладува.
Едно мисли, друго казва, трето върши.
Всичко си иска майстора.
Сто пари петел, пет гроша кръчма.
Да му кажеш и в огъня да стъпи — ще стъпи.
Знае си мястото.
 
Това е за днес! Утре пак влез!