Пословици, поговорки, изрази...
 
Продал коня да купи седло, продал седлото да купи юзда, продал юздата да купи тютюнева кесия.
Иди на салханата и си избери друга глава.
С неговия ум и в нужника да не ходиш.
Смъртта виси на врата му.
Да питаш нито е беда, нито е срамота.
Недей лежа на това ухо!
Дето и да идеш, все си ти.
Вкара ме в грях.
С двоица се прави кавга, а с троица—гюрултия.
И циганката позна, че съм хаджийка.
 
Това е за днес! Утре пак влез!