Пословици, поговорки, изрази...
 
Със зло се на глава не излиза.
Дърво и камък да седи, ти да не седиш.
Сиромах е дяволът, че няма надежда.
Дала баба пара да се хване на хорото, дала две да се пусне, ама не я пущат.
Който зяпа по небето, пада в кладенеца.
Намери се в чудо.
Разпуснал се като печен праз.
Голям — не му се стига носът с тричава клечка.
Умъдрил се като млада булка, кога ще я забулят.
Хайдук е, та и дете из майка открадва.
 
Това е за днес! Утре пак влез!