Пословици, поговорки, изрази...
 
Геран да е, дъно има.
Беля, малка-голяма, все беля е.
Чете между редовете.
Само това ми липсваше!
Намира се на седмото небе.
Мина му котка път.
Ба, ще му гледам хатъра!
Който седи лятос на хлад, зимъс го чака глад.
Готов за лов като пушка без кремък.
Казвай му, каквото щеш, не зима.
 
Това е за днес! Утре пак влез!