Пословици, поговорки, изрази...
 
Кога не го мързи, мила му е работата.
Иди си поодялай устата, че тогаз ела да разправяш за тая работа.
Беснее като магаре от конски мухи.
Плесенясала бъчва виното хаби.
Ако е мъчно да се търпи, не е мъчно да се памти.
Като ми пееш, Пенке ле, кой ли ми те слуша!
Който не ще да работи, той си търси мохабети.
Ако заляга, ще му приляга.
Каменно сърце имай беди да търпиш.
Гледа отвисоко.
 
Това е за днес! Утре пак влез!