Пословици, поговорки, изрази...
 
По-добре на клонче, а не в кафезче.
Засмя се до уши.
Кой го знае от каква вълна му е капата!
До пладне с Илия, а от пладне — с Алия.
С фуния ли искаш да ти кажа?
Научил се да меле, да насипе не умей.
Срам няма за пара.
Комарът, кога се претеглил на свой кантар, тежал 99 оки.
Гледа го с лошо око.
Магаре от срам не разбира.
 
Това е за днес! Утре пак влез!