снимка: Иво Домозетов

Изложбата “Горски духчета” ще се проведе от 17 до 23 юни от 9 до 21.00 часа в рамките на проекта Фестивали за изкуство в публичното пространство Западен парк, който се провежда с подкрепа на Столична Община и Фондация Кредо бонум.

Посетителите на парка могат да използват своята фантазия и да дадат живот и характер на различни неодушевени предмети като вземат участие в работилницата към изложбата.

“Горските духчета”, създадени от дървесни гъби, имат своята физиономия още преди да им се добавят очи, уши и уста. Трябва само да си представим лицето им и да им помогнем да оживеят”, обясни Иво Домозетов. Разходката в парка може да се превърне в малко откривателско пътешествие в района на фестивала в търсене на гъби в естествената им среда. Иво Домозетов е завършил зоология, но от дълги години се занимава с пластика и моделиране на полимерна глина.

Допълнителна информация за проекта можете да намерите на официалния сайт на фестивала:  www.zapadenparkfest.bg

Инициативата е част от проект: „Фестивали за изкуство в публичното пространство: SOFIA CONTEMPORARY и Фестивал на открито в Западен парк”, по договор BG161PO001/1.1-10/2010 със Столична община, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Фестивалът „Западен парк” подкрепя кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска културна столица.

Teenzona_team
13 Юни 2013 г.