"Превърни бетона в дърво!"  е инициатива за рециклиране на ненужни хартиени отпадъци от чертежи и курсови работи на студентите. Тя е инициирана от  членовете на младежката неправителствена организация ABS ( Active Bulgarian Society ) и тяхното чувството за принадленост към околната среда. На всеки 100 кг рециклирана хартия организацията засажда по 1 дърво в градинката пред блока, от който е събрана.

В рамките само на няколко седмици младежите събраха близо тон хартия в импровизираните кошове поставени в няколко блока в Студентски град.

В Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ) има около 5000 студента. Около 75% от тях живеят на общежитие в Студентски град. Университетът разполага с 6 входа и ABS  поставя импровизирани кошове за хартия във формата на дървета във всеки един от тях.

 В процеса на работа в УАСГ, студентите ежедневно използват голямо количество хартия. Една от най-трудоемките и славни специалности в УАСГ е Стоманобетон. Реализирането на проекта по дисциплината, зададен на всеки студент, изисква както голямо количество нерви, така и още по-голямо количество хартиен ресурс.

Инициативата "Превърни бетона в дърво"  провокира предаването на стари курсови работи и проекти за рециклиране и студентите доказаха своето чувство за принадлежност към околната среда и грижа за опазването й.

Teenzona_team
18 Юли 2013 г.