снимка: Община Сливен

Седем от доброволците към Местната комисия за борба с трафика на хора – гр. Сливен, взеха участие в Лятна академия за доброволци 2013 - гр. Варна:  • Михаил Манев и Елеслав Василев от ГПЗЕ „Захари Стоянов


  • Мартина Караджова и Неделина Павлова от ХГ „Дамян Дамянов


  • Дарина Савова от ПМГ „Добри Чинтулов”


  • Станка Казакова от ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков”


  • Станислав Стефанов от ПГЕЕ „Мария Кюри”Доброволците затвърдиха своите знания по темата „Трафик на хора” и усъвършенстваха уменията си във воденето на интеркативни обучения. Друг важен акцент в академията, беше подготовката им в изготвянето и представянето на вдъхновяващи презентации, как да овладяват трудни участници по време на обучение и как да станат по успешни обучители на свои връстници.

Всички участници в академията получиха сертификати за надграждащото им обучение и бяха бурно аплодирани от своите обучители и от ръководителите си.

Ето какво споделят за академията Дарина и Михаил:

Дарина Савова – ПМГ „Добри Чинтулов” – 9д клас

„През тези три дни, в които бях на лятната академия за доброволци във Варна си прекарах чудесно. Запознах се и се сприятелих с хора от цяла България. Надградих уменията си, усвоих презентационни умения и се научих да бъда уверена в себе си. Радвам се, че попаднах на един невероятно добър обучител. Впечатли ме това че той не беше само наш обучител, но и приятел.”

Михаил Манев – ГПЗЕ „Захари Стоянов” – 9б клас

“Като започна с хиляди благодарности към организаторите на Академията, искам да споделя, че си прекарах страхотно с всички невероятни хора - колеги, лектори и ръководители. Може да се каже, че съм преодолял сценичната треска и се научих да представям по-добре презентации, като по този начин ще обучавам връстници и възрастни по по-успешен начин. Заключително, искам да кажа, че много силно ме впечатли колко положително бяха настроени всички, колко много си помагахме за изпълнението на поставените ни задачи, и като цяло, работата в екип.”

Лятната академия за доброволци 2013 – гр. Варна се организира от Община Варна, Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерски съвет и Местната комисия за борба с трафика на хора – гр. Варна. Обучители на лятната доброволческа академия бяха Весна Ненчева, Йордан Танковски и Румен Симеонов.

Източник: www.sliven.bg

Teenzona_team
23 Май 2013 г.