Утре имаш контролно по математика. Какво правиш?
Какво най-много не понасяш в училише?
Какво правиш, за да накараш едно момче да те забележи?
Как постъпваш, ако някой от класа ти се държи лошо с теб?
Любимото ти занимание в час е...

27 Май 2005 г.