Постоянно.
(64 гласа / 64 %)
 
Почти винаги.
(18 гласа / 18 %)
 
Всеки ден по малко.
(7 гласа / 7 %)
 
Често, но не всеки ден.
(6 гласа / 6 %)
 
Много рядко.
(2 гласа / 2 %)
 
Рядко.
(2 гласа / 2 %)
 
Почти никога.
(1 гласа / 1 %)
 
Не слушам музика от компютъра си.
(0 гласа / 0 %)

Виктор
(анкетата е приключила)