Между 30 минути и 1 час.
(30 гласа / 45.45 %)
 
Около 5-10 минути.
(20 гласа / 30.3 %)
 
Не много.
(7 гласа / 10.61 %)
 
Никога не успявам да се приготвя за училище.
(5 гласа / 7.58 %)
 
Нужни са ми няколко часа.
(4 гласа / 6.06 %)

Maya
(анкетата е приключила)