Да, понякога
(1 гласа / 50 %)
 
Да, от всичко
(1 гласа / 50 %)
 
Не съм сигурен/сигурна
(0 гласа / 0 %)
 
Зависи
(0 гласа / 0 %)
 
Не
(0 гласа / 0 %)

(анкетата е приключила)