снимка: smith

Мобилните оператори у нас ще проведат мащабна разяснителна кампания за принципите на работа на мобилните мрежи, действащите нормативи в тази област в България и най-добрите европейски и световни практики. Това предвижда тяхна обща стратегия, внесена днес в Министерски съвет. Кампанията ще продължи до 2011 година и за дейностите, свързани с нея, са предвидени 200 000 лв.

В рамките на кампанията ще бъдат организирани информационни семинари за представители на местната власт с участието на компетентните институции, контролните органи, български и международни експерти и трите мобилни оператори. Срещите ще бъдат организирани пилотно в София, Пловдив, Бургас, Варна и Велико Търново.

Документът предвижда и контролни измервания на електромагнитните излъчвания на произволно избрани антени на мобилните оператори, разположени в близост до жилищни сгради, детски градини, болници и училища в различни градове. Измерванията ще бъдат проведени от представители на контролните органи в присъствието на медии и граждани.

Трите оператора ще съдействат за изготвянето и разпространението на информационни брошури с подробна и конкретна информация за принципите на работа на своите мрежи и действащите в страната норми за електромагнитни излъчвания, представена на достъпен за широката публика език. Предвиждат се и публични срещи по темата с представители на Световната здравна организация (СЗО) и на Международната комисия за защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP), както и организиране на дискусии, изслушвания на български и международни експерти и проучвания на общественото мнение.

Като част от комуникационната стратегия ще бъде разработена електронна страница с информация по темата за електромагнитните полета. Сайтът ще информира и за изпълнението на дейностите по стратегията.

Източник: Dariknews.bg

Teenzona_team
22 Окт 2009 г.