Кери вървеше по пустите улици в един от крайните квартали на града, в който живееше – Ню Йорк. Минаваше до бездушните, сиви и мрачни сгради, надвесени над малките тесни улички. Вървеше с бавна крачка и наведена на долу глава. Ръцете й както обикновено бяха в джобовете на широките й дънки. Със старите си кецове тя подритваше празни бирени кутийки, изхвърлени от някой прозорец на близката сграда. Кери мина покрай една от най-интересно изрисуваните с графити изоставена сграда в нейния скучен квартал. Зави зад игрището зад баскетбол, на което играеха съседските момчета. Тя се спря за миг и погледа през телената ограда. Високи, симпатични и нахъсани момчета... но без бъдеще. Какво бъдеще в такъв квартал, в такава среда и с такива хора? Една топка се удари в мрежата на сантиметри от лицето й. Тя се стресна малко, но прикри това. Към нея идваше едно от момчетата да вземе топката. Той беше по-различен от другите. Имаше вид на човек, който е объркал мястото си. Носеше марков екип и лъскави, нови маратонки, дрехи които се различаваха коренно от дрипавите дрехи на съотборнците си. Имаше доста позитивно излъчване и весело изражение на лицето. Личеше си, че не беше от този беден квартал. Безгрижността му беше изписана на лицето. На ръката му блестеше скъп часовник. Той само каза „Извинявай” и подхвърли топката към останалите на игрището, които чакаха да продължат игра.
Кери продължи. Отмина игрището, като обърна глава назад. На оградата стоеше онова странно момче и също гледаше към Кери. Тя бързо обърна глава и продължи. След няколко крачки влезе в един мизерен вход на пет етажен блок. По навик надникна в пощенската кутия, в която намери само празен найлонов плик. „Ах, тези хлапета!” си помисли тя. Качи се по стълбите до втория етаж. Още от входа се чуваха крясъци разгневени мъж и жена. Тя отвори вратата и влезе. Хвърли ключовете на пода и тръгна към една от стаите. Там родителите й отново провеждаха редовния спор – за парите. Баща й често се връщаше пиян, харчеше всичко за бира и водка. Майка й пък почти не се прибираше вкъщи. Уж ходела на работа.. обаче Кери добре знаеше каква „работа” има. Сутрин се прибираше полумъртва и лъхаше на алкохол, както баща й. Но разликата беше, че тя носеше някакви пари... независимо от това как ги е изкарала. Кери обаче не докосваше и цент от омърсените пари, които майка й носеше. Тя сама изкарваше хляба си, работеше в една бензиностанция в другия край на квартала. Там тя зареждаше колите с бензин, миеше стъклата им и от време на време й позволяваха да продаде някое и друго машинно масло като запазваше по 20 цента са себе си. Работата беше гадна, както тя сама казваше. Но имаше ли друг избор? Не... затова скоро щяха да станат четири години от назначаването й на тази... длъжност.
- Не смей да ми посягаш! – изкрещя Елън – майката на Кери.- Ще правя каквото си искам! Мога да те удрям колкото си поискам! Чуваш ли ме? Мога да правя каквото си поискам с теб! Както сигурно правят и клиентите ти.
Елън понечи да удари невзрачния мъж, който й се водеше за съпруг. Но той хвана ръката й и я бутна към стената. Тя се свлече на пода и започна да плаче. А той затвори вратата с трясък и излезе навън, отивайки към кварталната кръчма.
Кери слушаше плача на жената от другата стая, която тя презираше и не наричаше „майка”. Тя е оставяла дъщеря си с дни сама, без храна и вода, когато е била още на пет. Оттогава Кери се научила да се справя сама. Тя живееше в този апартамент, защото нямаше къде да отиде. Не беше казвала и думичка на майка си от близо две години, също като нея... сякаш не се познаваха! Кери имаше каменно сърце, но не винаги... някога то обичаше, мечтаеше и туптеше с надежда за светло бъдеще. Днес това сърце бе умело научено да живее без любов и мечти. Така беше по-добре... нямаше болка, нямаше разочарования и сълзи, всичко беше по-лесно. Някога тя се затваряше с дни в стаята си и лееше реки от сълзи, тъгуваше и проклинаше съдбата. Някога тя отиваше да успокоява майка си след поредния побой, докато тя не си изкарваше всичко на нея – на собствената си дъщеря, удряше я и оставяше следи по лицето й тялото й за месеци напред. Оттогава клетата дъщеря се бе научила да стои далеч от всичко това, да живее само и единствено за себе си. Че за кой друг?! За вечно пияните й родители, който не даваха пукната пара за нея ли? Не... Кери беше умно момиче, знаеше как да се справя с трудностите. Знаеше повече от който и да било на нейната крехка възраст – едва 17 години. След малко Елън спря да плаче и излезе. Най-вероятно нямаше да се върне в следващите три-четири дни... „И по-добре!” помисли си Кери. В същото време на вратата се позвъня. „Сигурно пак си е забравила пиенето или пък цигарите”. Тя взе цигарите от пода, отвори вратата и понечи да ги хвърли на земята, но се спря. На вратата стоеше онова момче... от баскетболното игрище, богаташчето...

- Какво искаш? – попита с равен глас Кери.
- Всъщност... нищо не искам. Просто исках да те поканя да се помотаем някъде заедно, ако искаш...
- Как ли пък не. Нямам време за подобни неща. Остави ме на мира.

Врата се затвори под носа на Богаташчето. „Какво ли си мисли този? Аз и момче? Как ли пък не! Любовта е за слабаци, на кого му е притрябвала! Да не би от любовта да се печелят пари? Или да си вземеш нови родители... Ха-ха. Глупаво момче, сигурно му е писнало да се размотава в огромната си богаташка къщичка и търси разнообразие в нещастието на другите”. Такива мисли се въртяха из главата на Кери, лишени от капчица човещина. Да, такива са хората угрижени за живота си и бъдещето си, на които им липсват пари. Парите изместват всички други цели, парите са най-важни, защото с тях можеш да оцелееш! За какво са ти приятели, когато ти няма какво да хапнеш... Какво пък да кажем за любовта... Тя е напълно ненужна. Такива са вижданията и на Кери, не по-различни от тези на всички останали. Тя отиде до хладилника в кухнята, отвори го – напълно празен. Само на последния рафт имаше празно бирено шише. За какво ли проверяваше въобще.. Лош навик! Взе пари от скришното си място, където никой не можеше да ги докопа и най-вероятно да ги изпие, за да купи нещо за вечеря. Отвори външната врата, на нея все още стоеше Богаташкото момче.

- Да дойда с теб?
- Ако мислиш, че ме интересува... жестоко се лъжеш.
- Добре, значи нямаш нищо против! Да вървим.
- Защо по-добре не си отидеш в голямата къща и не излизаш от там!
- Защото не искам.
- Ау, богаташчето проявява неподчинение на заповедите на родителите си? И като ти омръзне да живееш сред нас бедните, какво? Ще се върнеш при мама и татко.
- Всъщност нямам родители.
Кери млъкна. Затвори вратата зад себе си и тръгна надолу по стълбите. Богаташчето я последва и каза:
- Аз съм Дани.
- Браво. – едвам чуто каза Кери.
- Не си много дружелюбна май...
- Не.
- Обаче за сметка на това аз съм.
- Браво! Още една точка за богаташчето.
- Дани, казвам се Дани!
- Както и да е...

Двамата вървяха рамо до рамо. Кери се правеше, че Дани не съществува, но за сметка на това той не спираше да говори. Питаше я много въпроси, на които тя само мълчеше. Стигнаха до кварталния магазин – малък, тесен и с носеща се странна миризма.

- Искам два резена хляб, едно мляко и... това е.
- Само толкова ли ще ядеш? – попита Дани.
- И ти ако имаше дребни монети в джоба си щеше да ядеш същото.
- Да ти дам ли на заем?
- Не приемам чужди пари.
- Както искаш, все пак предложих.

Кери излезе от магазина без да изчака Дани, които подтичваше след нея.

- Добре, Богаташче! Не се ли измори вече?
- Не, няма от какво.
- Какво точно правиш в този гаден квартал?!
- Тук ми харесва!
- О, да... аз ти повярвах! Харесва ти да играеш с момчетата, защото те може да са бедни, но са много по-добри от вас... глезените мамини синчета!
- Слушай! Не ми говори така! Аз не съм мамино синче! Живея тук по собствено желание от няколко месеца. Обучавам и подготвям момчетата за истинска игра в истински отбор! На есен ще ги включат в отборите, които ще се състезават за първото място. И мисля да спечелим!

Кери за пръв път от години се почуства малко виновна. Сърцето й сякаш отново се опитваше да й изиграе лоша шега, но тя се овладя и просто замълча... Дани си тръгна, без да каже нищо. Кери сложи ръце в джобовете си както винаги. Там намери 20 долара, погледна ги и се усмихна. Усмихна се за пръв път от... от не помнеше кога!

Кери отново се прибираше от поредния скучен работен ден. Минаваше по същите улици и макар да виждаше стената с графити за безброен път, тя спря и отново се загледа в нея. Рисунките и посланията бяха толкова много, че тя всеки ден намираше нещо ново. Сега тя забеляза нов – „Любовта е навсякъде”.

- Как ли пък не. – измърмори тя.

След няколко минути се озова на баскетболното игрище и съвсем неволно погледна натам, като и се искаше да не го прави. Но все едно.. там нямаше никой. Малко разочарована тя се прибра вкъщи. Изкачи същите стълби както всеки ден и стигна до входната врата на едностайния малък апартамент. На вратата стоеше Богаташчето и й се усмихваше лукаво.

- Да не би да си забравил, че тук живея аз и не искам да говоря с никого?

Дани замълча. Нямаше нужда от думи. Той само й подаде един сгънат лист хартия и слезе надолу по стълбите.

- Какво, по дяволите, е това? Не знаеш ли къде да си изхвърляш боклука? Да ти приличам на боклукчийска кофа?
Вратата на входа се затвори. Кери влезе в апартамента си и захвърли листчето на едно шкафче. Отиде до стаята си и легна на леглото. Беше много уморена и скоро заспа. Обикновено тя не сънуваше нищо или как родителите й се карат. Този път тя сънуваше нещо хубаво, защото се усмихваше на сън. Сънуваше Богаташчето. Сънуваше как двамата се разхождат по баскетболното игрище, но никой от тях не говореше. След това седнаха на до оградата и се погледнаха. Той тъкмо щеше да я целуне, когато някой позвъни на вратата и Кери се събуди.
- По дяволите! – извика тя. – А... не че ми пука за съня – каза си тя за успокоение – а просто ми се спеше. С бавни крачки и без особен интерес тя отвори врата. Там стоеше един добре облечен човек, който явно идваше по работа...

- Евън Лейсън?
- Не, няма я. Аз съм... дъщеря й – каза едвам чуто Кери.
- Къде е г-жа Лейсън?
- Ами не знам, защо ме питате?
- Майка Ви не е плащала наем за този апартамент от две години!
- Нищо чудно...
- Идвам да ви кажа, че трябва да се изнесете от апартамента до утре сутринта. Тогава ще дойдат новите наематели да го огледат. Уверете се, че апартаментът е в добро състояние. Лека вечер.

Кери тресна врата с всичка сила и изруга... Тя събра багажа си – няколко дрешки и парите, които имаше. Взе и листчето хартия от Богаташчето. Не й се стоеше и миг повече в тази дупка. Излезе навън. Вечерта беше топла и тиха. Носейки малката чанта с нейните неща, тя отиде направо към игрището. Седна до оградата и се загледа в уличната лампа на метри от нея. Не се боеше, че някой може да й направи нещо, защото познаваше всички от квартала. Ставаше малко по-хладно, но Кери не се интересуваше от това. Чудеше се къде ли ще живее от тук нататък... Дали всяка вечер щеше да заспива тук и да се събужда тук... Дали всеки ден до края на живота си трябваше да ходи на онази ужасна работа? И изведнъж сред толкова много въпроси в главата й изскочи един съвсем неочакван въпрос „Къде ли е той сега?” но тя го прошепна на глас...

- Тук съм. – отговори Дани. Кери се стресна и се изправи. Зад оградата точно до нея стоеше той. От няколко минути беше тук и я съзерцаваше тихо.
-Уплаши ме.
-Извинявай... Дани прескочи оградата и се озова пред нея.
- Ела с мен.
- Защо? Тук си ми е добре... – прояви ината си Кери.
- Хайде... престани вече. Защо трябва да се правиш, че не те интересувам? Защо? Каква е ползата от това?
- Защото не ме интересуваш...
– излъга доста несполучливо тя.
-Значи тогава не би ми позволил да те целуна?
Дани докосна лицето й, приближи се до нея и я целуна нежно. Тя не се дърпаше, а отвърна на целувката. За миг сякаш сърцето й отново се пробуди за живот от толкова години на забрава.. Тя осъзна, че без сърцето си е била едно голямо Нищо! А, сега... една целувка разтопи леда сковал душата й, освободи я от всички мисли и проблеми. Тази целувка сякаш крещеше колко глупава е била, за да забрави да обича! Никой не трябваше да забравя да обича, никой! Любовта е над всичко, защото тя ти дава крила, за да полетиш, да постигнеш целите си и да изживееш живота си пълноценно... Кери промълви:
- Дани, идвам с теб! – за първи път до сега тя го наричаше с истинското му име. Той я хвана за ръка и я поведе на някъде. А тя попита:
- И все пак какво имаше на онова листче, което ми даде?
-Ако е още у теб, погледни сама!

Кери извади листчето и го разгърна. Там видя следното: „Честит Рожден Ден”.
- Но... ти от къде знаеш?
- Има ли значение?
- Всъщност, не...

Дани извади една прелестна роза и я подари на Кери, като и каза:
- Всичко ще се оправи, защото вече аз съм до теб!

Live_girl
27 Мар 2007 г.

Коментари: 45
Karamel4eto_F #1, 06 Апр 2007 г.
oooo da naistina e adski hubavo,ehh i az iskam da bada obi4ana ama....tapite sa6testva nare4eni mom4eta ne znaqt kakvo e lubov!!!!!
chriss #2, 06 Апр 2007 г.
ooou mnogo e hubavo da znae6 4e se razplakah... mnogo obi4am takiva istorii te naistina pokazvat 4e lubov su6testvuva i nai-hubavoto e da obi4a6 i da byde6 obi4an....
ForTheMoment #3, 29 Мар 2007 г.
Ot dosta vreme nasam ne sym chela tolkova dobre napisano proizvedenie ...Pozdravleniq! Imash yset za neshtata ;-) Prodyljavai vse taka ....naistina ymeesh da dostigash do xorata
DiVaNeNcE #4, 30 Мар 2007 г.
Eii brav0o strasHn0 e...pr0st0 nqMaM duMi...pr0daljavai vse taka !
n0pToKaLkA #5, 30 Мар 2007 г.
Neveroqtno e ... Izomitelno .... ae napravo e bojestveno
MiMcHeToOo #6, 31 Мар 2007 г.
ebasiiiii qkotooooo :D naprao felikoo
diamond #7, 31 Мар 2007 г.
MNogo mi haresa
teen_baby_girl #8, 31 Мар 2007 г.
mMmMmM...naistina e mn0g0 hubav0 i tujn0... dan0 ima pr0duljenie za6t0t0 6te stane super interesn0=]]] brav0 pr0duljavi v su6tiq duh!!!
Scarlet #9, 31 Мар 2007 г.
Mnogo e dobro! Sujeta mu ne e kato na obiknovennite razkaz4eta i tova go pravi gotino! eXtRa E
mani123 #10, 01 Апр 2007 г.
"уникално" ...
Insomnia #11, 01 Апр 2007 г.
mn e sladko.....a nqma li da ima produjenie...primerno tq se nanasq da jivee pri nego....xaxa......shegyvam se..........pls napishi oshte..
black_lady #12, 03 Апр 2007 г.
страхотно е!
sexy_cat #13, 03 Апр 2007 г.
Mnogo e sladko!Molq te napishi prodaljenie..
Panic! #14, 03 Апр 2007 г.
mmmmmmmmmm mn e qko!spr e nqmam dumi prosto!produljavai se taka i pls pls napi6i produljenie!
_Ana_Carenina_ #15, 03 Апр 2007 г.
супер истинско,неповторимо,професионално
aquamarine #16, 05 Апр 2007 г.
napi6i prodaljenie! tova koeto razkaza v tova razkaz4e mi varna vazmojnosta da obi4am a otdavna bqx zabravila!
Live_girl #17, 05 Апр 2007 г.
Благодаря ви много! Много се зарадвах, като видях колко много хора са го харесали! За продължение... хм, може би!
PollY #18, 08 Апр 2007 г.
Ей, браво! Доста сполучливо разказче Е, има тук там някои не чак толкова добре изпипани неща, но като цяло е страхотно...направо всичко ти минава пред очите ти, сюжетът е малко изтъркан, но за сметка на това много добре е написано и описано всичко...до някъде се видях тук само дето в моя разказ липсва Дани, но това е друга тема...още веднъж, Браво!
Tsveti #19, 10 Апр 2007 г.
e,4e kak nqma da go haresame,napravo e super,produljavai se taka btw i az sam "za" produljenie
CaTwOMaN #20, 10 Апр 2007 г.
~Сладко... по свой начин детински наивно..,но ме накара да повярвам за 2 минути неща,в които отдавна съм спряла да вярвам..,а това си е много Браво... Давай продължение
Live_girl #21, 13 Апр 2007 г.
Благодаря на всички : )))))
s3xY_d3v1l #22, 28 Апр 2007 г.
acki Qk0o e .. nasaLzixa mi se 04ite .. Napi6i Pr0daLjenie pLzZ
Tsveti #23, 29 Апр 2007 г.
super e,prosto nqmam dumi..........
buubbbeto #24, 30 Апр 2007 г.
mnou e qko mnou me izkefi razkaz4eto stra6no si go napisala. prodaljavai v sa6tiq duh i naistina napi6i prodaljenie,plz!
vilss91 #25, 01 Май 2007 г.
mnogo e hubavo tova razkaz4e bravo, bravo... mnogo sladko, dobre zamisleno super
Juli_17 #26, 02 Май 2007 г.
малко нереалистично, но за сметка на това много хубаво
Live_girl #27, 03 Май 2007 г.
Благодаряяя : ))))
kisses_dont_lie #28, 07 Май 2007 г.
woow kakva istoriq mhm
Live_girl #29, 11 Май 2007 г.
mimseto0o #30, 17 Май 2007 г.
super e ! bravo
nin4eto0o #31, 27 Май 2007 г.
mn0go e huBavo iMa6e momEnTi na k0ito me p0biha tRypki Pros7onQmam dUmi NeVeRoq7no e d0bre 4e e Lubov7a dA oprAvi sVe7a
Live_girl #32, 30 Май 2007 г.
=)
ViZzZ #33, 05 Юни 2007 г.
mN hubavy razkazche
cfet4y #34, 08 Юни 2007 г.
mnogo e sladko bravo mila
misha_9 #35, 19 Юни 2007 г.
Историйката е много яка много ме кефи. Браво на този който го е писал. по едно време ми9 стана много интересно.
Live_girl #36, 22 Юни 2007 г.
Радвам се, че ви хареса : )
Ангелушка #37, 22 Юни 2007 г.
Прекрасно е!Дано,ако някой се чувства така,както Кери,да прочете този разказ.Мисля,че той ще му помогне.
didka_palma #38, 29 Юни 2007 г.
mmm kolko e hubavo
bibeto #39, 29 Юни 2007 г.
razkaz4eto e velikolepno bravo za strahotnata rabota koqto si svur6ila
Jeni_ #40, 05 Юли 2007 г.
Разказът е хубав и смислен ... и мисля , че може да му се измисли продължение.
Dianka #41, 20 Яну 2008 г.
prekrasen razkaz! nai-hubaviq, koito s1m 4ela dosega!bravo!!!
coyote_ugly #42, 28 Яну 2008 г.
Наистина е прекрасен...
Anetka #43, 19 Фев 2008 г.
Prosto prekrasen razkaz. Prenesoh se na edno grubo i surovo, i v sy6toto vreme priqtno i romanti4no mqsto. Naistina velikolepen razkaz! Pozdravleniq! :]
Devil_Heart #44, 22 Апр 2008 г.
prosto perfekten razkaz
Mdesi #45, 11 Май 2008 г.
razkaza ti e strahoten.. bih mogla da kaja mnogo, no prosto nqmam dumi