Комарите
(5 гласа / 50 %)
 
Нищо не ме дразни
(2 гласа / 20 %)
 
Жегата
(2 гласа / 20 %)
 
Ароматите в градския транспорт
(1 гласа / 10 %)
 
Умората
(0 гласа / 0 %)

Teenzona_team
(анкетата е приключила)