между 2 и 5 лв.
(7 гласа / 63.64 %)
 
Под 2 лв.
(3 гласа / 27.27 %)
 
между 5 и 10 лв.
(1 гласа / 9.09 %)
 
повече от 20 лв.
(0 гласа / 0 %)
 
между 15 и 20 лв.
(0 гласа / 0 %)
 
между 10 и 15 лв.
(0 гласа / 0 %)

Teenzona_team
(анкетата е приключила)