Винаги
(24 гласа / 52.17 %)
 
Понякога
(18 гласа / 39.13 %)
 
Никога
(3 гласа / 6.52 %)
 
Само, когато съм влюбен/а
(1 гласа / 2.17 %)

Maya
(анкетата е приключила)