Ласки - като перце...
Златно сърце!
Устни - като огън...
Очи - по-красиви и от самите звезди...
Да... Това си ти!

elinko_
07 Окт 2008 г.