Не съм такава за каквато ме мислиш,
не съм вече нито малка, нито глупава.
Докога ще продължаваш да ме съдиш
само да това, което съм била.

Не разбираш ли, аз пораснах,
учейки се от теб всеки ден,
и сега мисля да те игнорирам,
както ти направи с мен.

Преди бях недостойна,
винаги нещо по-малко от теб,
е, сега да видиш какво е
дойде твоят ред.

Не очаквай да продължавам да те търся,
това беше грешка предвождана от чувствата,
сега обаче аз съм променена
и няма вече аз да съм отблъсната!

Ще започна отначало,
все едно с теб или не
и без да се усетиш,
ще те изтръгна от моето сърце!

vils
06 Окт 2007 г.