Според теб училището е...?
Как оценяваш компетентността на своите учители?
Съучениците ти...?
От преподавателите очакваш...?
Получаваш ли стипендия?
Какво е мнението на съучениците ти за теб?
А на учителите?
Имаш контролно, но не си подготвен/ а за него. Какво правиш?
Какво мислиш за родителските срещи?
След като завършиш училище ще кандидатстваш ли?

Рая
10 Дек 2004 г.