Родителите
(2 гласа / 50 %)
 
Друго
(1 гласа / 25 %)
 
Приятелите
(1 гласа / 25 %)
 
Парите
(0 гласа / 0 %)
 
Здравето
(0 гласа / 0 %)
 
Любовта
(0 гласа / 0 %)

Teenzona_team
(анкетата е приключила)