Не
(22 гласа / 70.97 %)
 
Да
(6 гласа / 19.35 %)
 
Не съм заинтересован/а
(3 гласа / 9.68 %)

Виктор
(анкетата е приключила)