Две Луни събрани
в две сърца...
Две сърца събрани
във една душа...
се лутат из постуща!
Но щастливи са сега,
защото са двама на света,
като ангели в ноща.
Две Луни сега
изгарят във съня.
Две сърца се вплитат
в любовта на нощта.
Една душа изригва
от нощната бездна.
Две Луни...,
Две сърца...,
и една душа
попадат в нощната тама!!!

fatalenangel
16 Юли 2005 г.