Животът ми сякаш за миг се обърна
и всичко наопаки взе та се преобърна.
А когато се върна назад
си викам "Малии, какъв ад"!

Променям се аз сега,
заради любовта.
Искам живота си да спася
и любовта си да не изгубя!

Промяната в мен започна,
но не мога да си простя.
Заради теб се променям
и за друга се заменям!

Защо това трябва да сторя
и на друга да се престоря?
Живота си да променя
и любовта си да спася!

Mdesi
05 Окт 2007 г.