Представи си тихата гора,
поточето минаващо през нея,
нежността на ранната зора,
птичките, който сладко пеят..!

Аромат на утрин свежа,
гали нашите лица споени
в целувка странна, нежна,
на устните ни радостно засмени...!

Полъхът на вятър тих
се прокрадва из косите,
с него пиша този стих,
притваряйки в любов очите..!

Perto
12 Май 2007 г.