Най-добрата ти приятелка е решила да ти търси мъж. Предлага ти да излезете заедно на "лов". Къде ще отидете?
Кой от въпросите ще ви впечатли?
Отивате някъде да хапнете. Когато идва сервитьорът, ти се наяваше, че той...
Искате да се захванете с нещо различно. Какво е то?
Една нежна целувка за лека нощ може да те накара да го видиш отново, ако...
Каниш новия си приятел на вечеря с родителите си. Какво очакваш да направи?
Решавате да гледате видео у тях. Той отива за касета. Кой филм искаш да избере?
Кани те да отидеш с него на сватбата на негов приятел. Разбирате го като...
Кой от съучениците си искаш да опознаеш най-добре?
Ако решите да ходите заедно за екскурзия в чужбина, къде ще отидите?

Izmislena
23 Авг 2005 г.